Fra mandag den 8 juni 2020 har regeringen åbnet for fase 3, og det bliver tilladt at foreningsliv (herunder HOG) kan afholde indendørs aktiviteter, dog gælder der stadig forsamlingsbegrænsning på maksimalt 50 personer og under forudsætning af, at der holdes minimum 1 meters social afstand. Alle HOG’ere har et personligt ansvar for at regeringens regler og anbefalinger efterleves.

Der vil blive stillet håndsprit på strategiske steder som skal benyttes.

Klublokalet åbner også til fredag bar, og følg i øvrigt med på kalenderen for at se de kommende arrangementer.

Det betyder også at vi vil afholde en generalforsamling d. 24 juni, med samme dagsorden som den tidligere udsendte, med begrænsning på 50 pers. dog vil den blive udsat, hvis antallet på over 50 nås ved tilmelding.

Tilmeldingslisten vil være synlig, så du kan følge med i antallet og dermed overveje, om din tilmelding kan betyde, at generalforsamlingen udskydes. Tilmeldingsfristen lukker søndag den 21. juni og mandag meddeler vi, om vi kan gennemføre, eller om vi må udsætte.

Ride & Have Fun
Bestyrelsen