Vores persondata Politik ligger nu tilgængelig under fanen

medlemmer / dokumenter / vedtægter.