KALENDER

Download som iCal-fil
Ekstraordinær
Ekstra.jpg
Søndag, 1. Marts 2020, 15:00
 
Ansvarlig: Bestyrelsen

Sted: Vestre Hedevej 24, 4000 Roskilde
 

Du indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i klubbens lokaler den 1. marts 2020 kl. 15 på Vestre Hedevej 24 i 4000 Roskilde.

 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Afstemning om vedtagelse af nye vedtægter for klubben

De primære årsager til at nye vedtægter stilles til afstemning er:

 1. Det var nødvendigt med en radikal gennemgang og redigering af de eksisterende for at give mere overblik og sikre sammenhæng imellem paragrafferne.
 2. Klubbens størrelse er nu så signifikant, at der er behov for klare retningslinjer og et utvetydigt ”Road map” for nuværende og fremtidige bestyrelser.
 3. Vi er af hensyn til banker og offentligheden nødt til at have ”forretningslignende” vedtægter (– også selv om mange ynder at påpege, at det er en ”BIKER-klub”)
 4. Disse forslag er sat sammen efter danske foreningsretslige grundprincipper, H.O.G. International Annual Charter, det bedste fra tidligere vedtægter, nye lovmæssige regler og ikke mindst – et stort antal intelligente medredaktører.
 5. Forslaget er i videst muligt omfang lavet med henblik på at være fremtidssikret – også med hensyn til metoder mm., som vi ikke kender på nuværende tidspunkt (f.eks. hvad der måtte afløse email)
 6. Det skal være helt klart, hvad klubben står for, og hvordan man kan blive medlem og melde sig ud eller blive ekskluderet, generalforsamlingens myndighed og valghandlingen mm., næsten alt vedrørende bestyrelsen, tegningsregel og særlige bestemmelser.

I forbindelse med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er de eksisterende vedtægter stadig gældende og følgende er retningslinjerne for ekstraordinær generalforsamling:

 • 5, Stk. 1:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år indenfor perioden 1.marts – 30. april i chapterets lokalområde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen. Indkaldelse skal ske ved direkte henvendelse til alle medlemmer, enten pr. brev eller om muligt, pr. e-mail.

Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden samt øvrigt materiale der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

 • 5, Stk. 2:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når sponsor, bestyrelsens flertal eller 25% af medlemmerne skriftligt begærer dette. Indkaldelsen sker efter samme regler som for en ordinær generalforsamling.

 • 6, Stk. 2:

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling kan alene indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Behandling af det forslag, der er årsagen til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
 • 6, Stk.5:

Generalforsamlingen stemmer ved simpelt flertal, idet vedtægtsændringer dog kræver accept af minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Alle beslutninger på en ekstraordinær generalforsamling, herunder også vedtægtsændringer, træffes alene ved simpelt flertal.

 

De nye vedtægter er gennemarbejdet så grundigt, at enhver uigennemtænkt rettelse kan ødelægge sammenhængen mellem paragrafferne, og de er desuden godkendt af både Sponsoring Dealer og HOG Regional Manager, og derfor vil de nye vedtægter grundlæggende kun blive vedtaget i sit hele.

De eksisterende vedtægter §5,Stk.1 siger, at materialet til behandling skal være bilagt indkaldelsen, og det er opfyldt ved, at der linkes til klubbens hjemmeside i indkaldelsen.

 

Klubben sørger for, at der er lidt wienerbrød og kaffe til de fremmødte, og vi håber på et stort fremmøde. Mød glad op og deltag positivt i klubbens fremtid.

 

Tilbage