Bliv medlem!


Hvis du har købt en fabriksny cykel af CAPS er dit første års medlemskab betalt i H.O.G. International, og du skal selv sørge for fornyelse, men du kan tilmelde dig automatisk fornyelse.

Hvis du gerne vil være medlem i Copenhagen Chapter, kræves det, at du er medlem af H.O.G. International, som også kræver, at du er registreret ejer eller registreret bruger af en Harley-Davidson. Herefter skal du opfylde betingelserne for at blive medlem i Copenhagen Chapter, som bl.a. er (uddrag af vedtægterne): som medlem i chapteret kan optages medlemmer af HOG international. En person, der er ekskluderet fra et chapter, kan tidligst søge optagelse i Copenhagen Chapter efter 2 års eksklusion, og optagelsen skal godkendes af bestyrelsen.

Så først og fremmest skal du meldes ind i H.O.G. International, og det kan du gøre ved at trykke på dette link: HOG International. Her kan du vælge mellem FULL MEMBER, LIFE MEMBER eller ASSOCIATED MEMBER. FULL MEMBER skal betale et årligt kontingent til HOG International, og LIFE MEMBER skal betale et engangsbeløb, som så gælder resten af livet. ASSOCIATED betyder, at du skal være associeret med en, der er FULL MEMBER.

I Copenhagen Chapter kan du kun vælge mellem at være ”Medlem” eller ”Associeret”

Medlemskabet af HOG Copenhagen Chapter er en forudsætning for opretholdelse af forsikringsordningen (hvis en sådan er indgået). Hvis man i løbet af forsikringsåret udmeldes eller ekskluderes – f.eks. som følge af kontingentrestance - er forudsætningen for opfyldelsen af betingelserne i forsikringspolicen ikke overholdt og dækning ophører med umiddelbar virkning - selvom der måtte være betalt præmie for en længere periode. Såfremt medlemskabet af HOG Copenhagen Chapter således ophører indenfor policens løbetid, påhviler det den forsikrede at meddele dette til forsikringen, hvis der skal gives mulighed for refusion for den periode, hvor der ikke mere er dækning.

Derefter eller samtidigt kan du udfylde nedenstående skema, og når begge medlemsskaber er på plads og betalt, vil du modtage velkomstpakker – dels fra H.O.G. International og dels fra Copenhagen Chapter. Hvis det ved efterfølgende kontrol skulle vise sig, at du ikke opfylder betingelserne for medlemskab i Copenhagen Chapter, kan du få dine penge refunderet, medmindre du selv på forhånd vidste, at du ikke opfyldte betingelserne i Copenhagen Chapter. Hvis du ikke opfylder betingelserne for medlemskab i Copenhagen Chapter, opfylder du heller ikke betingelserne for den særlige forsikringsordning vi har med Gjensidige.

Du skal være særlig opmærksom på at vi udveksler navn og adresse med Gjensidige, for at bekræfte medlemsskabet i forbindelse med opretholdelse af forsikringsordningen, samt ved kontingent restance

Det er op til dig, om du vil have klubmærker til din vest, og hvis du vil undgå ventetid ved at bestille dem senere i klubben, kan du bestille og betale dem i forbindelse med din optagelsesanmodning. Hvis du vil vide lidt mere om placering af mærkerne, og om hvem der kan sy dem på, så tryk på dette link

Økonomi:

HOG Chapter Copenhagen:

 • Fuld medlem årligt DKK 350
 • Associeret medlem årligt DKK 350

HOG International:

 • Full member årligt: EUR 75 (ca. DKK 560)
 • Full-Life member - én gang: EUR 750 (ca. DKK 5.600)
 • Associated member - årligt: EUR 40 (ca. DKK 300)
 • Associated, Full-life member - én gang: EUR 400 (ca. DKK 3.000)
/iv

H.O.G. International indmeldelse skal ske på: members.hog.com tryk på ”JOIN H.O.G. now”

UDFYLD FLEST MULIGE FELTER NEDENFOR OG TRYK PÅ "REGISTRER"

Betaling for

 • 1 års medlemskab i HOG Chapter Copenhagen
 • Det efterfølgende år + 1 års FULL Membership i HOG International.
et kalenderår for DKK 400.00, derefter DKK 977.50 per et kalenderår

Betaling for

 • 1 års medlemskab i HOG Chapter Copenhagen

(NB - kan kun vælges hvis du er LIFE member hos HOG international)

DKK 400.00 per et kalenderår

Betaling for

 • 1 års medlemskab i HOG Chapter Copenhagen
 • Det efterfølgende år + 1 års Associate Membership i HOG International.
et kalenderår for DKK 400.00, derefter DKK 707.50 per et kalenderår

Betaling for

 • 1 års medlemskab i HOG Chapter Copenhagen

(NB - kan kun vælges hvis du er LIFE member hos HOG international)

DKK 400.00 per et kalenderår

Betaling for

 • 1 års medlemskab i HOG Chapter Copenhagen

Vælges hvis du er medlem i en anden klub der betaler dit HOG International medlemskab.

DKK 400.00 per et kalenderår

Associeret til:

NB: Medlemskabet vil først blive godkendt, når H.O.G. International medlemskab er i orden.